Systém výuky

Escrima (Kali, Arnis, Silat)vychádza z konceptov filipínskeho boja s chladnými zbraňami, avšak miesto nácviku veľkého množstva existujúcich techník a drilov mu ide predovšetkým o pochopenie celkového konceptu boja s chladnými zbraňami, či už filipínskymi alebo európskymi.

Žiak prechádza v priebehu výučby tréningovými programami s mnohými druhmi zbraní a učí sa vnímať boj nie ako zložitú situáciu, ale rieši konflikt z pohľadu vzdialenosti, vytvorenia si výhodného uhlu, načasovania útoku a obrany a ďalších základných princípov, ktoré zjednodušia a zefektívnia jeho vnímanie boja. Pozerá sa teda na celú situáciu z určitého geometrického nadhľadu a nie je paralyzovaný myšlienkami o tom, ktorú z mnohých techník použije.

 

V Escrime prechádza žiak výučbou boja s týmito zbraňami:

 

 • Solo Baston (jedna tyč)

 • Sinawali (dve tyče)

 • Hawakan (filipínska tonfa)

 • Patul (filipínska sekera)

 • Agong (pästný štít)

 • Dulo Dulo (filipínska jawara)

 • Baston y Agong (tyč a pästný štít)

 • Cadena (reťaz), Lubid (povraz), Sarong

 • Tabak Toyok (filipínske nunchaky)

 • Pinute y Daga (čepeľ a dýka)

 • Latigo y Daga (bič a dýka)

 • Sibat (dlhá tyč)

 • Bangkaw (kopia)

 • Balaraw (nôž), dva nože, Balisong (motýlik), Karambit (nôž v tvare pazúru)

 • Bolo (mačeta), dve mačety, Bolo y Agong (mačeta a štít)

 • Kampilan (filipínsky meč), Kampilan y Karasag (meč a veľký štít)

 • Abanico (filipínska šabľa)

 • Espada (rapír), Espada y Daga (rapír a dýka)

Tieto rôzne druhy zbraní nie sú komplikáciou, ale naopak žiaka nútia stať sa univerzálnym a vždy sa prispôsobiť výhodám a pravidlám každej zbrane, zachovávať princípy načasovania, vzdialenosti, uhlov a ďalších.Študent Escrimy teda nie je zväzovaný jednotlivými kombináciami, ktorých môžu byť pre jednotlivé zbrane stovky. Našim cieľom nie je zhromažďovať techniky a cvičiť sto drilov, ale jedným konceptom ich všetky riešiť. Takýto prístup má v našich očiach skutočnú hodnotu.

V tejto fáze už žiak chápe, že cesta teda musí viesť k jednoduchosti, pretože v bojovom umení so zbraňami i bez nich vždy platí rovnaké pravidlo: „Menej je viac“ . Nie je teda cieľom zbierať a nabaľovať nové techniky, ale vybrusovať ich k najmenšiemu počtu do čo najširšieho a najefektívnejšieho poľa použitia. Potom je už úplne jedno, či má človek v ruke konkrétnu zbraň, alebo len kľúče od bytu, ceruzku alebo časopis. Zbraňou sa stáva všetko... a to je Escrima.

Hlavné smery

Developed in conjunction with Ext-Joom.com