Pre deti

Ving Tsun Kung Fu pre deti od 6 do 13 rokov Tiger a Drak.

  • Tento vek je zásadný pre stabilizáciu a rozvoj osobnosti a samozrejme pre osvojenie si všeobecných pohybových zručností. Deti môžu po absolvovaní týchto kung fu tried nadviazať a pokračovať cvičením pre dospelých.
  • Prostredníctvom modernej pedagogiky a tradičnej výučby pozitívne vplývame na vývoj dieťaťa, najmä na vytrvalosť, pozornosť a sebadôveru.

 

 

  • Základom je výučba v duchu 5 zvierat - tiger, žeriav, leopard, had a drak.

 

  • Osnova cvičení pre deti napríklad obsahuje: ručné formácie, postoje, kroky, kopy, skákanie, pády, formy, sebaobranu pre mládež, hry pre koordináciu, obratnosť. Ďalej takisto pre rozvoj reflexov, presnosti a pod. . Deti sú vedené k posilovaniu morálnych vlastností, napr. samostatnosť, odriekanie, rešpekt, poriadok a poctivosť.

Hlavné smery

Developed in conjunction with Ext-Joom.com