Pre rodičov

Tiger a Drak vychováva deti!

 Milí rodičia! Celkom určite chcete, aby sa Vaše dieťa stalo naozaj dobrým človekom a silnou osobnosťou. Ste odhodlaní dať mu v živote len to najlepšie. Dobré základy tvoria výrazný podiel na formovaní každého jednotlivca. Dajte svojim ratolestiam možnosť rozvíjať sa a rásť! Prihláste ich do Kung-Fu školy pre deti.

Ako každá iná, aj naša škola deti vychováva k disciplíne, zodpovednosti a úcte. Deti budú navyše zdravo sebavedomé a zlepšia si svoje individuálne vlastnosti. Naučia sa brániť jednoduchou a hlavne hravou formou. Fyzický tréning podporí telesný, ale aj psychický vývin, ohybnosť, či motoriku. Žiaci sa naučia myslieť a konať kolektívne. Stanú sa zdatnými a budú pripravení ľahšie sa uplatniť v praktickom živote.

 

AVSE ponúka pre deti od 6 do 13 rokov špeciálny kurz:

 Ving Tsun Kung-Fu

pre deti

 

A čo je to vlastne „Kung-Fu“?

Slovo „Kung-Fu“ doslova znamená "tvrdá práca"!

 

Kung-Fu je moderný názov pre čínske bojové umenie v Európe, medzi obyvateľmi Číny sú zaužívané názvy, Quan-Fa, Wu-Shu alebo moderné slovo Gong-Fu! Gong-Fu znamená: "Čas, úsilie alebo silu", ktoré je potrebné vynaložiť k naučeniu sa špeciálnych schopností. Preto je tento názov považovaný za všeobecný pojem pre všetky čínske bojové umenia. Vďaka americkému vplyvu je termín "Kung-Fu" viac populárny.

 

Kung-Fu je oveľa viac než len praktikovanie rôznych pohybov. Bez trpezlivosti, usilovnosti, vytrvalosti a ďalších vlastností sa nemôžete učiť bojové umenia. Vlastnosť ako zdvorilosť, čestnosť, empatia, pokora, trpezlivosť, spravodlivosť, skromnosť, či odvaha je to, čo robí z cvičenia Kung-Fu.

 

Kung-Fu“ ako životný postoj - filozofia môže práve deťom a mladým ľuďom ukázať spôsob, ako zvládnuť svoju agresivitu a strach. Pomocou tradičného učenia sa zlepší ich vystupovanie, pozornosť a sebadôvera. Dobré správanie, presnosť, nezávislosť i rešpekt sú súčasťou skúšok v Kung-Fu. Pomocou zvládnutia stanovených kritérií pre skúšku sa zvýši ich sebavedomie, aj zodpovednosť k svojim spolužiakom. Taktné sociálne chovanie je významným faktorom vo vnútri i mimo každej Kung-Fu školy.

 

Tiger a Drak

 

Detská skupina „Tiger“

...začína vo veku 6 rokov a ponúka výučbu až do 9. roku života. Dôležitým prvkom tu je vypestovanie návyku k zodpovednosti formou pravidelnej účasti na tréningoch. Cvičenie je založené na rozvoji telesných a motorických schopností detí. Pomocou telesnej prípravy v našej škole a paralelne klasickej formálnej výučby žiak dokáže lepšie koordinovať aspekty telo a myseľ. Okrem klasického bojového programu sa tu bude žiak učiť prvky z oblasti sebaobrany a riešiť zvláštne situácie z detských ihrísk a školských dvorov, nielen technicky ale i psychicky. Zvláštny fitness program a rôzne prvky typických zvieracích štýlov Kung-Fu sú tiež súčasťou tejto skupiny.

 

Skupinu „Drak“

...môžu navštevovať deti od 10 rokov až po 13. rok života. Obsah a spôsob výučby sú podobné ako pri skupine „Tiger“. Avšak tu sa vyžaduje, aby žiak svoje doterajšie získané schopnosti dokázal ešte viac prehĺbiť a zúročiť. Pracuje sa aj na zvyšovaní sebadôvery medzi spolužiakmi a schopnosti vedieť sa presadiť a pracovať v kolektíve. Pridané sú ďalšie sebaobranné riešenia špecifických situácií, ktoré môžu deti v tomto veku postretnúť. Jedná sa najmä o zneužívanie respektíve šikanovanie spolužiakmi, staršími deťmi alebo dospelými.

Hlavné smery

Developed in conjunction with Ext-Joom.com