Graduačný systém

duačný systém sa vo Ving Tsun skladá zo žiackych stupňov, ktoré sú tvorené A, B a C blokmi. Ďalej potom z piatich technických stupňov a piatich stupňov experta.

Žiacke stupne
A blok  
1. Konfrontácia s ponížením
2. Rýchlo meniace sa útoky
3. Odstredivé ruky
4. Rolujúce ruky
5. Otváranie brán
 
   
B blok  
1. Cesta zväzujúcich rúk
2. Čas prebudenia a pozornosti
3. Byť blízko nestačí
4. Viac než očakáva
5. Kto stojí, prehráva
 
   
C blok  
1. Zapustenie koreňov a pevnosť
2. Znehybniť, vykoreniť a kontrolovať
3. Premostenie priepasti
4. Sila a slabosť
5. Zlomiť a nebyť zlomený
 
   

Technické stupne

 
   

1. Kompletné Chum Kiu aplikácie, 3. a 4. Chum Kiu Chi Sau Kuen (sekcie),

sparingové postupy pre 1. technický stupeň.

2. Kompletné Chum Kiu aplikácie v Chi Sau fáze, 5. a 6. Chum Kiu Chi Sau Kuen, sparingové postupy pre

2. technický stupeň.

3. 7. Chum Kiu Chi Sau Kuen, sparingové cvičenia pre všetky voľné Chum Kiu aplikácie i Kueny, Biu Tze forma.

4. Kompletné aplikácie Biu Tze formy, Biu Tze sparing.

5. 1., 2., 3., a 4. Biu Tze Chi Sau Kuen, Biu Tze sparing v Chi Sau fáze.

   

Stupne experta

 

1. Kompletná Mook Yan Chong forma, 1., 2. A 3. Chi Sau Kuen + aplikácie.

2. 4., 5., 6. a 7. Mook Yan Chong Chi Sau Kuen + aplikácie.

3. 8. Mook Yan Chong Chi Sau Kuen + aplikácie, Saam Sing Chong, Chi Gerk.

4. Luk Dim Poon Kwan: úvodné cviky, forma, Chi Kwan, aplikácie pre boj bez zbrane.

5. Bart Cham Dao: úvodné cviky, forma a jej kompletné aplikácie boja proti zbraniam i pre boj bez zbrane

Hlavné smery

Developed in conjunction with Ext-Joom.com