Systém výuky Ving Tsun

 

 Siu Nim Tao

Siu Nim Tao (Malá myšlienka) je prvou formou vo Ving Tsun systéme (Kuene). V tejto prvej zostave sa žiak učí správne držať telo, používať výbušnú silu a tiež pracovať so silou súpera.

Ďalej pri cvičení Siu Nim Tao žiak získava stabilitu v postoji, pracuje na presnosti všetkých techník a zbavuje sa nesprávneho svalového napätia, ktoré cvičením vystrieda flexibilná sila. Pretože je Siu Nim Tao malá myšlienka, tak ako už názov napovedá, je tu cieľom predovšetkým pocit a zladenie celého tela vo všetkých vykonaných pohyboch.

 Chum Kiu

Chum Kiu (Hľadanie mostov) je druhou formou a nadväzuje priamo na formu Siu Nim Tao. Táto zostava sa prevádza vo vyššom tempe, je tu dôležité dobré položené ťažisko tela, práca bokov, výbušné rotácie a z nich vznikajúca explozívna sila. Forma obsahuje kroky, kopy, údery päsťami, dlaňami i lakťami, seky a je z podstatnej časti zameraná tiež proti viacerým útočníkom so zbraňami i bez nich. Hľadaním mostov je tu myslené stavanie si ciest cez útoky súpera a bezpečné preklenutie vzdialenosti k nemu.

 Biu Tze

Biu Tze (Bodajúce prsty) je treťou formou a býva zlomovým bodom vo vývoji žiaka. Jedná sa o veľmi agresívny a nebezpečný spôsob vedenia boja. Žiak sa tu učí vypúšťať z celého tela plnú silu, ktorá vzniká švihovými pohybmi. Začína o boji premýšľa veľmi útočne, pretože v Biu Tze ide o zničenie všetkých útokov súpera hneď v počiatku, až po elimináciu jeho samotného. Aplikácie tejto formy sú veľmi zákerné a sú určené k rýchlemu usmrteniu protivníka. Žiak, ktorému SiFu (učiteľ) podrobne vysvetlí tieto aplikácie, si môže byť istý dôverou SiFu voči nemu.

 Mook Yan Chong

Mook Yan Chong (forma dreveného panáka) obsahuje 116 pohybov, z toho je 15 kopov. Celá zostava sa cvičí na drevenom panákovi, ktorý je pružne zavesený na dvoch horizontálne uložených latách. Dôležité sú správne rozmery panáka, uhly rúk i pružnosť zavesenia, pretože pri cvičení žiak pracuje detailne nielen s uhlami útokov, ale tiež so zvukom vydávaným touto drevenou pomôcku. Vo forme nejde o bezhlavé búšenie do dreveného panáka, ale o technicky správnu prácu so silou svojou i silou protivníka, krátke a výbušné útoky, tvrdé presné kopy a celkové dokonalé zladenie krokov s vrchnou časťou tela. Aplikácie sú zamerané prevažne pre dynamický boj na krátku vzdialenosť a obranu pred úchopovými a zápasovými technikami.

 Saam Sing Chong + Chi Gerk

Saam Sing Chong sú tri koly, ktoré sú upevnené do pomyselných rohov rovnostranného trojuholníka. Tréningové postupy tu priamo nadväzujú na predchádzajúce cvičenie z dreveného panáka Mook Yan Chong, a preto je tato pomôcka vlastne ešte súčasťou fázy dreveného panáka. Nacvičujú sa tu krokové variácie spojené s tvrdými kopmi, simulovaným bojom proti viacerým útočníkom a tiež sa tu rozvíja metóda Chi Gerk (lepiace sa nohy), ktorá je určená k bleskovému boju nohami proti nohám súpera. Pri cvičení na Saam Sing Chong študent chodí predpísanými spôsobmi medzi kolmi a okolo nich a učí sa, ako rýchlo a tvrdo ničiť súperove kroky, kopy, postoje, snahy o podmety atd. Potom všetky kroky a kopy, ktoré sa žiak naučil aplikovať na tejto sústave kolov, používa pri cvičení vo dvojici. Cvičenie prebieha najprv zo situácie, kedy sa nohy pred bojom vzájomne nedotýkajú, a potom, keď sú súperi tak blízko, že sú nohy na seba navzájom "nalepené". Na záver sa spojí všetko z Mook Yan Chong i Saam Sing Chong, vrátane celého predošlého systému Ving Tsun do sparingových (súbojových) cvičení.

 Luk Dim Poon Kwan

Luk Dim Poon Kwan znamená v preklade 6 a 1/2 techniky dlhej tyče. Na tejto úrovni žiak vstupuje do fázy cvičenia so zbraňami. Mnoho ľudí argumentuje, že dlhú tyč ani motýlie nože nikto na ulicu nenosí, ale tento názor pramení z ich neznalosti témy. O zbrane vo vlastnom dôsledku totiž ani nejde. Zbrane vo Ving Tsun sú pomôcky k lepšiemu pochopeniu boja bez zbraní, ale i s nimi. Tyč je dlhá 2,5 metra, je z ťažkého dreva a je kónická. Drží sa za širší koniec a prevádzajú sa s ňou prevažne vpichové techniky (aj keď nie len tie). Jedná sa tu hlavne o systém práce nôh a metódy vyuhlovania súpera a žiak veľmi rýchle zistí, že práca s touto zbraňou je technicky ďaleko náročnejšia, než čakal. Keď SiFu vidí cvičiť žiaka, ktorého nepozná, tak už behom niekoľkých okamžikov spozná, či žiak prešiel výukou dlhej tyče alebo nie. Vplyv dlhej tyče je teda pre neozbrojený boj zásadný.

 Bart Cham Dao

Bart Cham Dao (Osem ciest motýlích nožov) je vyvrcholením celého systému a je predávané ako tajomstvo. Hovorí sa, že majster Yip Man naučil osem ciest motýlích nožov iba troch svojich žiakov. Pri motýlích nožoch nejde rovnako ako pri dlhej tyči o zbraň samotnú. Nože sú pomôckou, aby žiak lepšie pochopil mechanizmus stratégie boja bez zbrane. Dá sa povedať, že bez nožov by pochopenie žiakovi trvalo podstatne dlhšie a v dôsledku by ani nemuselo byť správne. Metóda Bart Cham Dao obsahuje 8 sekcií, z ktorých každá je tematicky zameraná. Pracuje sa tu s časom útokov, obrany, pohybov, skracovanie vzdialenosti alebo naopak jej predĺženie, zmenou uhlov pri boji a vytváraní si tak ôsmych ciest k dosiahnutiu víťazstva. Komplexný boj bez zbrane i so zbraňami tak dostáva pre žiaka nový rozmer. Týmto bodom sa žiak opäť ocitá na začiatku systému, kedy už ale všetko vidí úplne inými očami...

Hlavné smery

Developed in conjunction with Ext-Joom.com